මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක්...........!

 

තලාව ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම්තුමාගේ මගපෙන්වීම යටතේ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ මෙහෙයවීමෙන්, "මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක්" යන තේමාව පෙරදැරි කර ගනිමින් තලාව නගරයේ දී 2021.02.24 දින  අපේ පළමු පියවර තැබූ වගයි.

 

                                             IMG 20210224 WA0023 Copy

 

IMG 20210224 WA0024 Copy

 

IMG 20210224 103915 Copy            IMG 20210224 WA0017 Copy

 

News & Events

05
Jun2021
ජංගම‌ සේවා වෙළඳුන්ගේ නාම ලේඛනය

ජංගම‌ සේවා වෙළඳුන්ගේ නාම ලේඛනය

සංචරණ සීමා බලපැවැත්වෙන කාල සීමාවේ ක්‍රියාත්මක වන...

Scroll To Top