අභිමානවත් 73 වන නිදහස් සැමරුම අදයි.....................!

 

ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව නිදහස ලබා වසර 73 සපිරෙන අභිමානවත් නිදහස් සැමරුම් උත්සවය තලාව ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තලාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි.

මෙදිනට සමගාමීව රුක්රෝපණ වැඩසටහනක් ද කාර්යාලීය ගෙවත්තේ සිදුකරන ලදි.........

                                               IMG 20210205 WA0000

 

                IMG 20210205 WA0008

 

 

                  IMG 20210205 WA0006

News & Events

24
Feb2021
" මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් "

" මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් "

  මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක්...........!  ...

05
Feb2021
අභිමානවත් 73 වන නිදහස් සැමරුම......

අභිමානවත් 73 වන නිදහස් සැමරුම......

අභිමානවත් 73 වන නිදහස් සැමරුම අදයි.....................!  ...

Scroll To Top