අභිනව තලාව ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම්තුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය..........!

 

20200620 041116 Copy

 

 

                                                                                                                                               IMG 20210203 WA0010          

 

News & Events

24
Feb2021
" මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් "

" මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් "

  මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක්...........!  ...

05
Feb2021
අභිමානවත් 73 වන නිදහස් සැමරුම......

අභිමානවත් 73 වන නිදහස් සැමරුම......

අභිමානවත් 73 වන නිදහස් සැමරුම අදයි.....................!  ...

Scroll To Top