ඉඩෝරෙට ඉරිතැලුණු පිපාසිත සිත්මතට හීන් හිරිපොද වැස්ස වී වැටූ සුභාස්වර...........!

                    IMG 20210201 WA0005                                   IMG 20210201 WA0006                                                                                                       IMG 20210201 WA0013                      IMG 20210201 WA00031

 

තලාව ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගේ මානසික සුවතාවය හා රස වින්දනය උදෙසා ප්‍රාදේශිය මහ ලේකම්තුමා විසින්  "සුභාස්වර" සහෘදයන්ගේ සොදුරු හෝරාව 2021.01.22 දින කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදි.

 

 

News & Events

24
Feb2021
" මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් "

" මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් "

  මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක්...........!  ...

05
Feb2021
අභිමානවත් 73 වන නිදහස් සැමරුම......

අභිමානවත් 73 වන නිදහස් සැමරුම......

අභිමානවත් 73 වන නිදහස් සැමරුම අදයි.....................!  ...

Scroll To Top